Walk-and-talk

Under de senaste veckorna har Planenheten tillsammans med Exploatering, Bygglov och Kultursekreterare genomfört mindre Walk-and-talks i centrala Nybro. Syftet är att samla information och diskutera framtida utveckling inom kommunplaneuppdraget Förtätning Nybro stad där fokus ligger på bostadsbyggnation inom en 500-meterscirkel kring Nybro station.

/ Unni Karlsson och Sofia Ljungquist, planarkitekter