Vi letar svampar i naturreservaten!

Under hösten så inventerar svampexperten Tommy Knutsson svamp i kommunens naturreservat. Detta görs för att få en bättre överblick på vilka arter som finns, och med grund i det kunna sköta reservaten på ett bättre sätt i framtiden. Många svampar är väldigt kräsna när det gäller växtplatsen och fungerar därför väldigt bra som arter som pekar på särskilt värdefull skog.

Förutom alla vackra ”specialare” hittar Tommy så klart mycket vanliga, och ätliga, svampar i skogarna. Även dessa noterar han och förhoppningsvis kan hans kunskap sedan leda till att fler hittar svampställen i våra skogar!

En vacker, stor fingersvamp. Förmodligen rör det sig om arten druvfingersvamp men den har ännu inte säkert bestämts av Tommy.

Olof Persson/Naturvårdshandläggare