Vi borrar brunnar!

I Ljungdahlsparken och Bolanders park borras brunnar i början av sommaren. Anledningen till det är att vi ska kunna använda det vattnet till att bevattna odlingarna i våra parker och krukor istället för att använda vårt renade dricksvatten till det.

/Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare