Vi blir fler!

Antalet påträffade arter i Nybro kommun stiger och vi har nu passerat 7 000 arter! Siffrorna kommer från Artportalen och visar på en ökning med 136 arter mellan den 1 januari – 30 juni 2016. Vi är såklart mycket positiva till ökningen!

Att vi ökar i antal beror dels på att fler naturintresserade besöker vår kommun och rapporterar det man hittar, men även på en faktiskt ökning på grund av ett varmare klimat. Av de inflyttade finns de flesta redan tidigare i södra Sverige medan ett mindre antal kommer från ett annat land. Vi välkomnar alla som väljer att bosätta sig i vår kommun.

Ökningen gör Nybro till en ännu attraktivare kommun för naturintresserade att bo, leva och verka i.

På Artportalens hemsida hittar du en aktuell lista över påträffade arter i kommunen http://www.artportalen.se/List/Top/Species/Alla/Total/Kommun/Nybro/AnySite/OrderByDate/Des

/ Exploateringsexchefen och kommunekologen