Vattnet tar slut!

Samhällsbyggnad i Nybro representerades  på konferensen ”Vattnet tar slut”
Vi fick vi möjlighet att ta del av erfarenheter från arbetet med att lösa den akuta vattenbristen på Öland under sommaren 2016, samt arbetet med att mera långsiktigt motverka vattenbrist. Det var kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Kalmar samt Länsstyrelsen som på ett förtjänstfullt sätt delade med sig av sina erfarenheter i konferensen som arrangerades av Regionförbundet.

Även om både kommunalråden och tillförordnad Landshövding avslutningsvis gav sken av att de orädda blickade mot sommaren 2017, medan vi fångade dem på bild, printade vi med svartaste bläck ner budskapet:

Vi måste samarbeta internt och över kommungränserna gällande vattenfrågor, och vi måste satsa på planering gällande vårt vatten!

Livsmedelsverket pratade om risker för försämrad vattenkvalité och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, gav inspiration till verktyg att skydda vattnet både med avseende på kvalité och kvantitet.

/Lotta Andersson, Miljöinspektör

 

Bild: På bilden har vi fångat 3 kommunalråd och en tillförordnad Landshövding.