Renovering av stadshusplan

Nu har Mark- och service dragit fram vatten till stadshusplan som är under renovering. Konstverket ”Glas i centrum” har tidigare renoverats och nu pågår arbete med att göra iordning gångar och planteringar.

/Åke Abelsson, Arbetsledare Mark och service