Vattendag med vattenråden

Vatten är värdefullt och något som vi behöver vara rädda om i och med klimatförändringar.

I lördags var det en vattendag anordnad av vattenråden i Norra Möre, Ljungbyån och Hagby- Halltorpsån. Renate Foks från Kalmar kommun illustrerar här med en tio liters hink allt vatten som finns på jorden, 1 msk är sötvatten och 1 kryddmått är det vatten som vi kan använda oss av.

Vi fick lyssna på en interaktiv föreläsning av meteorologen Pär Holmgren om klimatförändringar och på Amie Ringberg från Länsstyrelsen i Kalmar som pratade om klimatanpassningar kopplade till vatten så som flödesutjämnande åtgärder (våtmarker, svämplan, tvåstegsdiken).

//Linda Olsson, vattenhandläggare