Vart ska vägen ta vägen?

Det planeras för nya bostäder öster om Resebovägen i Rismåla. Det blir stora, lantliga tomter med de gamla stenmurarna och odlingsrösena som en naturlig bit i landskapet. Här tittar vi på hur och var man lämpligast kan dra in vägen in i området.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare