Välbesökt naturvårdskonferens

Den nationella naturvårdsdagen (LONA-dagen) i Nybro den 17 maj blev mycket välbesökt. Temat för dagen var hur man kan bedriva en god naturvård i och omkring tätorter. Naturvårdsverket och länsstyrelsen informerade om vilka möjligheter det finns att söka pengar för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och/eller friluftslivet.

Kommunen informerade på plats ute i naturen om torrmarkernas naturvärden och hur man med relativt enkla åtgärder kan gynna bl a olika arter av bin. Bina har stor betydelse för pollinering av växter. Efter en vandring genom Svartbäcksmåla naturreservat fick deltagarna prova ost från Rössbo Övra Gårdsmejeri. De synbarligen nöjda mötesdeltagarna avslutade dagen vid den nya parken vid Nybro station.

Lona Svartbäckmåla

/Naturenheten