Utbildningsdag i skogen!

Naturenheten och kommunens skogsförvaltare deltog  under tisdagen i en temadag om hyggesfritt skogsbruk. Aktiviteten genomfördes i rekreationsskogen öster om Fredrikslund. Kursledaren  Martin Jentzen såg till att det blev en intensiv dag med mycket diskussioner och funderingar på hur metoderna ska kunna genomföras i praktiken.

/Stefan Björn, Kommunekolog