Utbildning av motorsågskörkort

Inom kort kommer räddningstjänsten i Nybro att genomföra utbildningar i avverkning av skog med motorsåg, för att personalen ska få motorsågskörkort. Utbildningarna kommer att ske i tallskogarna sydost om skidbacken i Svartbäcksmåla med start den 14 april och pågår till den 17 maj.

Gallringarna i tallskogen ingår även som en del i omställningen för att på sikt kunna sköta rekreationsskogarna med ett hyggesfritt skogsbruk.

Trädfällningen berör MTB-leden Utmaningen, vilket gör att man periodvis inte kan cykla hela leden. Varningsskyltar kommer att sättas ut på leden när arbete pågår.

Bilden visar en tidigare motorsågsutbildning i Åkrahäll.

//Stefan Björn, Kommunekolog