Upplev Lokala naturvårdens dag i Klockarängen i Madesjö

Under söndagen den 27 augusti mellan klockan 10 och 14, kommer representanter från Nybro kommun att finnas på plats i Klockarängen i Madesjö för att visa en del av kommunens naturvårdsarbete.

Här kommer vi att se sällsynta och hotade arter knutna till de mycket gamla och vackra ekarna i Klockarängen, och ni kommer även att kunna se och få veta mer om en av de ”faunadepåer” som iordningställts för att gynna ekoxarna i området.

Klockarängen med sina gamla ekar är ett värdefullt område och här finns många sällsynta arter där bl.a. den vackra saffranstickan för närvarande syns på en av ekarna.

Vi kommer att bjuda på enklare fika på plats.

Parkering sker bäst väster om kyrkstallarna invid Hermanstorpsvägen, mitt emot kyrkogården i Madesjö.

För mer information om händelser i länet den 27:e se: http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/friluftsliv/lokal-naturvard/Pages/lonadagen.aspx

Välkomna!

Olof Persson
Naturvårdshandläggare, Nybro kommun