Uppfräschning av milspåret i Svartbäcksmåla

Nu är milspåret i Svartbäcksmåla iordninggjort på de ställen där det tidigare varit blött eller andra skador. Välkomna ut!

/Leif Karlsson, Enhetschef Mark och Service