Undersökningar i Flerohopp

Under vecka 34 (21-25/8) kommer Statens Geologiska Undersökning (SGU) göra flera geofysiska undersökningar på Flerohopps gamla glasbruksområde.

Syftet är att försöka ta reda på hur väl ett antal olika geofysiska metoder kan fungera i samband med att undersöker förorenade områden.