Undersökningar i Alsterbro glasbruksområde

På den gamla glasbruksfastigheten finns vissa lämningar av föroreningar kvar. Därför påbörjas nu ett arbete med mark- och vattenundersökningar inom Alsterbro glasbruksområde.  Undersökningarna genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Nybro kommun, Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU).  Provtagningarna planeras äga rum i november-december under 2017.

 

/Malin Ekstedt