Undersökning pågår!

Just nu genomför Nybro kommun två enkätundersökningar riktade till dig som kommuninvånare:
• ”Sport– och fritidsvanor”
• ”Lekplatser”

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara webbenkäterna.
Dina svar är viktiga, de hjälper oss att utveckla verksamheterna och göra dem bättre!

 

 

Du hittar webbenkäterna och och kan läsa mer om dem på vår hemsida.
 nybro.se/start/nyheter/vi-vill-veta-vad-du-tycker/