Tummen upp för Nybroborna!

Idag hade vi möte med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI.

Invånare i Nybro kommun kan klappa sig på axeln och känna sig stolta över att vi 2016 låg över rikssnittet i mängd insamlade förpackningar i vikt per invånare. Bra jobbat!

Kämpa på under 2017 så att kommunen får ännu bättre siffror inför nästa års uppföljning.
/Sofia Ljungquist, planarkitekt och statistikansvarig och Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.