Solig morgon vid Rismåla göl

En härlig morgon för ett tjänsteärende i Rismåla. Nu är det mycket vatten i sjön och stigen runt är delvis översvämmad. Framöver planeras en förbättring med en tillgänglighetsanpassad stig runt hela gölen.

Dike i Rismåla
Högt vatten i Rismåla göl

/Stefan Björn, kommunekolog