Släng inte maten!

Under vecka 40 genomfördes projektet ”Släng inte maten” i Nybro kommuns skolor. Tillsammans med våra samarbetskommuner Emmaboda och Torsås har information skickats ut till skolorna om miljöpåverkan och matsvinn.
Måltidsservice har haft material i sina matsalar såsom bordspratare (bild 4) och varje dag har matsvinnets vägts.
Tanken är att projektet fortsätter och att detta ska ske varje år.

Denna dag slängdes 1,1 kg vid Fagerslättsskolans lunchservering till 338 personer, det innebar ett genomsnitt på 3,25 gram matsvinn/person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmelie Thorén/Måltidsservice