Skyll inte på halkan, räkna med den!

Snöröjning

När det snöar

Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup.
Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup.
Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.
Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen. Detta sköts av andra aktörer.

Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

  • Hjälp oss genom att respektera parkeringsbestämmelserna
  • lämna företräde för arbetsfordonen
  • placera din soptunna så att den inte hindrar snöröjningen
  • inte skotta ut snön på gång- och körbanor
  • ta bort överhängande grenar som hindrar framkomlighetenSom fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta gratis på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20, samt vid återvinningsstationerna.

    /Gatuenheten