Skogsdag med politikerna

Nybro kommun äger och förvaltar mer än 3000 hektar naturmark, varav den mesta marken är skog. Under torsdagen tillbringade ansvariga politiker och berörda tjänstemän en dag i skogen för att få information om olika sätt att sköta skog och diskutera hur skogarna bäst ska skötas. För en kommun är skogsförvaltning en komplicerad fråga, eftersom markens användning varierar mellan allt från rekreationsområden och husnära skogar till kommande exploateringsmark och produktionsskogar. Vi hann även med ett besök i de skogar i Orrefors som kommunen nu köper av Sveaskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog