Saneringen i Pukeberg har börjat

Nu har grävmaskinerna anlänt till Pukebergs glasbruksområde! Saneringen av de förorenade massorna inom området kommer nu att pågå fram till hösten.  Det kommer att grävas på flera ytor inom området parallellt för att tidplanen ska hållas. Framkomligheten inom området kommer därför att vara begränsad under vissa perioder, men någon av in- och utfarterna ska alltid vara öppna.

Det är tio år sedan Nybro kommun ansökte hos Naturvårdsverket om bidrag för att genomföra de första undersökningarna, så processen har varit lång. Vi ser nu fram mot att avsluta det stora arbetet i Pukeberg i slutet av året, och att fortsätta jobba vidare med andra områden.