Sandödlor i Svartbäcksmåla

Sandödlan (Lacerta agilis ) njuter av vårsolen nere i Svartbäcksmåla.

Kort fakta om sandödlan (Artdatabanken):
– kan bli upp till 22 cm lång
– vanligaste boendemiljön är sydslänter i sand- och grustag
– honan lägger 4–15 ägg i juni som normalt kläcks i mitten av augusti-början av september
– en hona i Värmland har uppmätt en ålder på åtminstone 19 år
– rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst i hela landet