Rivning pågår!

Just nu arbetar personal på Mark och Service med att riva några byggnader på Stallvägen. Byggnaderna köptes in från ett dödsbo 2016 eftersom de delvis ligger på mark som är detaljplanelagd som Allmän platsmark.

/Åke Abelsson, Arbetsledare Mark och Service.