Ridvägar i Rismåla

Vi fick en e-post med ett stort tack från Nybro ridklubb med elever, föräldrar och hästar  för de nya ridlederna runt ridskolan. Man berättade att föräldrarna nu har möjlighet gå med sina barn ut på ridturer istället för att stå på stallbacken och vänta. Hästarna verkar också glada över omväxlingen i de nya stråken. Ett stort plus är att också hundägare använder lederna och alla; hästar, hundar och människor, samsas finfint tillsammans!

Det gjorde oss riktigt stolta och glada att det insatser vi gjort för ridskolan och de boende i området uppskattas så mycket. Det hade heller inte blivit verklighet utan engagemanget från Nybro ridklubb.

/Stefan, kommunekolog