Restaurering av konstverket ”Glas i centrum”

Konstverket ”Glas i centrum” kommer att flyttas till en lokal för restaurering inom kort. Till våren 2016 återkommer ”Glas i centrum” till Stadshusplan efter att ha fått en välbehövlig ansiktslyftning. Arbeten kommer att utföras på hela konstverket med ytbeläggning, pipstänger, glaskupor, fästen och sockel. I planeringen ingår att bassängen som konstverket står i tas bort permanent och att platsen omgestaltas.
/ Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare