Provfiske i Linnéasjön

Provfisket som genomförts i Linnéasjön visade att vi har abborre, mört, sarv, braxen och gädda i sjön. Det betyder att det är en god sammansättning av arter och den varierande storleken inom arterna visar på att fisken också förökar sig i sjön.

Vi fick totalt upp ca 10 kg fisk med medellängden på mellan 11-20 cm. Abborren utgjorde största andelen av fiskarna och den största abborren som fångades var 37 cm.

Elfisket gick tyvärr lite sämre med och en av platserna som var tänkt att elfiskas gick inte på grund av att fårna hade torkat ut. Den andra platsen, i Svartbäcksmåla gav oss tre små lakar och en liten gädda.

/Weronica Klasson, Vattenhandläggare