Potthål

I veckan hade vi besök av en leverantör som visade en variant av en s.k. potthålsmix, en blandning som används för att laga hål (potthål) på asfalterade vägar. För att vi ska kunna bedöma om produkten uppfyller våra krav fick leverantören visa produktens egenskaper genom att på plats laga ett antal befintliga hål, för några medarbetare från vår gatuverksamhet.

Nybro kommun köper in stora mängder produkter. Det är givetvis viktigt att vi väljer de produkter som uppfyller organisationens behov på bästa sätt, innan vi bestämmer oss för att köpa in den.

/Gatuverksamheten