Blommor och bin!

För att hjälpa de vilda bina och humlorna att överleva och bli fler, kommer kommunen att förbättra möjligheter för dem att bygga sig en bostad. Bin och humlor betyder mycket både för oss människor och många funktioner i ekosystemen. De hjälper växter med pollinering och ger oss bär och frukt, både i skog och trädgårdar.

På Krokåkern i Svartbäcksmåla (längs S:t Sigfridsvägen) gör ett första test att skapa solbelyst öppen sand där de kan gräva sina bon. Fungerar det bra kan det bli ytterligare åtgärder på andra sandiga platser. Åtgärderna finansieras via statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

/Naturenheten

Välbesökt naturvårdskonferens

Den nationella naturvårdsdagen (LONA-dagen) i Nybro den 17 maj blev mycket välbesökt. Temat för dagen var hur man kan bedriva en god naturvård i och omkring tätorter. Naturvårdsverket och länsstyrelsen informerade om vilka möjligheter det finns att söka pengar för åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och/eller friluftslivet.

Kommunen informerade på plats ute i naturen om torrmarkernas naturvärden och hur man med relativt enkla åtgärder kan gynna bl a olika arter av bin. Bina har stor betydelse för pollinering av växter. Efter en vandring genom Svartbäcksmåla naturreservat fick deltagarna prova ost från Rössbo Övra Gårdsmejeri. De synbarligen nöjda mötesdeltagarna avslutade dagen vid den nya parken vid Nybro station.

Lona Svartbäckmåla

/Naturenheten

Glasrondellen, Dackerondellen och Juterondellen

Nu har tre av våra rondeller här i Nybro fått namn och dessa blev Glasrondellen, Dackerondellen samt Juterondellen och vilken som är vilken ser du på bilden ovan. Namnsättningen har kommit till bland annat för att göra det lättare för gemene man att kunna tala om var t ex en olycka inträffat och på så sätt kan räddningstjänsten lättare och effektivare göra sitt jobb! Inom några månader kommer det även att sättas upp namnskyltar vid varje rondell.

/ Helen Thörnvall, mätningsingenjör

 

Byggnadspriset 2016

Nu är nomineringen för årets Byggnadspris öppen, vem tycker du har förvaltat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller förnyat Nybro kommuns moderna kulturarv?

Vi behöver din nominering senast den 18 juli.

Mer information om Byggnadspriset hittar du på kommunens hemsida.

/ Unni Karlsson, planarkitekt

Vi dyker i kommunens sjöar

Tisdagen den 21/6 samt onsdagen den 22/6 kommer vi dyka i följande sjöar;

Stora hindsjön, Orranäsasjön, Skärsjön, Örsjösjön, Rismåla, Björnasjö, Linneasjön (camping och Strandvägen).

Varför dyker vi kanske du undrar? Jo, vi vill kontrollera botten så det är säkert att bada för våra kommuninvånare och våra turister nu när sommaren och badsäsongen närmar sig.

Vi som dyker heter Stefan Thorwaldsson och Matilda Eriksson.

/Stefan och Matilda
Simhallen Sport- och fritid

Lunchrasten behöver inte bara handla om att äta. Har du möjlighet att koppla av och njuta av vitsippor, ett porlande vattendrag eller lite sol på näsan? I Nybro finns det nära dig.

/ Lotta Andersson, Miljöinspektör

Kalkning av sjöar i Nybro kommun

I helgen kalkades flera sjöar i Nybro kommun med helikopter. Denna kalkning sker varje år, vår och höst.

Följande sjöar kalkas med helikopter under våren:

Boasjö, Stensjön (Alsterån), Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen, Gummegöl, Hummelsgölarna, Örsjö göl, Stensjön (Snärjebäcken), Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl, Skärsjön.

Till hösten kalkas återigen följande sjöar:

Tämmen, Stensjön (Snärjebäcken), Örsjö göl.

 

/Per Ahlgren, naturvårdshandläggare

Potthål

I veckan hade vi besök av en leverantör som visade en variant av en s.k. potthålsmix, en blandning som används för att laga hål (potthål) på asfalterade vägar. För att vi ska kunna bedöma om produkten uppfyller våra krav fick leverantören visa produktens egenskaper genom att på plats laga ett antal befintliga hål, för några medarbetare från vår gatuverksamhet.

Nybro kommun köper in stora mängder produkter. Det är givetvis viktigt att vi väljer de produkter som uppfyller organisationens behov på bästa sätt, innan vi bestämmer oss för att köpa in den.

/Gatuverksamheten