Guidning längs naturstigen i Svartbäcksmåla

Ta chansen att vandra längs naturstigen i Svartbäcksmåla med kunniga guider. Vandring på rullstensåsen genom doftande skogar, över rinnande vatten, i en spännande och omväxlande natur. Här finns gott om insekter och fåglar, och även en artrik flora. Vi tar god tid på oss, för att dofta, smaka, lyssna och njuta av vandringen.

I morgon lördag (20 aug) kl 13-15 bär det av, samling vid orienteringsklubbens stuga. Ta med fikakorgen!

 

 

Asfaltering av vägar i kommunen under vecka 33

Måndagen den 15 augusti kommer det att vara begränsad framkomlighet på Svartbäcksmålavägen, på grund av beläggningsarbeten.

Tisdag och onsdag, den  16-17 augusti,  asfalteras  Överstatorp-Bosgård-Grindemåla, och  på onsdagen även Brändebo. Även på dessa vägar kommer det då att vara begränsad framkomlighet

Tidplanen kan komma att förändras om vädret inte är med oss!

/Jerry Lindahl, gatuingenjör

Konstverket ”Glas i centrum” åter på plats

”Glas i centrum”, själva symbolen för Nybro som staden i Glasriket är äntligen åter på Stadshusplan efter att ha fått en välbehövlig ansiktslyftning. Restaureringsarbetet är utfört på hela konstverket med ytbeläggning, pipstänger, glaskupor, fästen och ny sockel. I sockeln kommer också en ny belysningsarmatur med möjlighet att belysa konstverket säsongsvis i flera färger att finnas.

En etapp kvarstår där omkringliggande mark ska färdigställas. Arbetet med etapp två är planerad och budgeterad till våren 2017.

/ Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare

 

Fototävling

Som många av er vet så pågår ett stort utvecklingsprojekt i Svartbäcksmåla. Ett steg i utvecklingen är att ta fram en egen hemsida för området och till den behöver vi trevliga bilder. Så nu har DU chansen att få med just DIN bild på den nya hemsidan.
Skicka in din bästa bild från Svartbäcksmåla och var med och tävla om fina priser.

Första pris: presentkort från Naturens Bästa värt 1000:- eller presentkort på Nybro handel värt 600:-
Andra pris: presentkort på Nybro handel värt 400:-
Tredje pris: presentkort på Nybro handel värt 200:-

Sista dagen att skicka in sin bild är den 15 augusti och vinnarna
presenteras under september.

Tävlingen har två olika teman:
•Människor i rörelse
•Naturen i Svartbäcksmåla

Villkor för deltagande:
•Genom att skicka in ditt foto tillåter du samtidigt att Nybro
kommun får använda bilden i kommunens marknadsföring av Svartbäcksmåla på webbplatser och i trycksaker.
•Du får skicka in max två bilder per person, en per tema.
•Fotot ska vara från Svartbäcksmålaområdet.
•Fotot får inte vara manipulerat, endast mindre justeringar är tillåtet.
•Filen får inte vara större än 10 MB och den måste vara minst 2000 pixlar bred.

Bilden ska skickas till samhallsbyggnad@nybro.se och märk mailet med ”Fototävling”.

/Frida Johansson, markförvaltare

Kompetenscenter Pukeberg

Inom Pukebergsområdet finns många idéer om hur området, och kommunen, kan utvecklas.  Inom projektet Kompetenscenter Pukeberg jobbar ett flertal aktörer inom kommunen och regionen med att utveckla en plats där kunskap om design och innovationer möter näringslivets behov, och tillsammans kan utvecklas.

 

 

Besiktningar

Igår den 22 juni besiktades badplatser, idrottsplatser och elljusspår.
Det är ett fantastiskt jobb alla våra föreningar gör i vår kommun!

Tack alla och en trevlig midsommar!

Sport och fritid
Liselott Lindkvist

Ny logga för Svartbäcksmåla

Låt oss presentera vår nya logga för Svartbäcksmåla aktivitetsområde!

Logga Svartbäcksmåla

Nedan följer en kort beskrivning av loggan:

  • De tre figurerna symboliserar aktiviteten, rörelsen och livet.
  • Rörelsen/motivet är medvetet abstrakt eftersom det finns så många olika verksamheter i området och det därför är svårt att visa alla.
  • Den bruna färgen representerar jorden.
  • Den gröna representerar träden och växtligheten.
  • Den gula representerar sanden.
  • Den blå representerar vattnet.
  • Den röda färgen representerar Nybro.

Loggan är ett en del i utvecklingen av området där vi jobbar mot att göra Svartbäcksmåla till ett attraktivt område året runt, samt att stärka området som ett besöksmål för turister.

/Frida Johansson, markförvaltare

Klimatklivet

Den första juni fick Nybro Elnät, som tillsammans med Nybro kommun sökt bidrag för klimatinvesteringar, 200 000 kr i bidrag för utbyggnad av laddinfrastruktur. Pengarna delas ut av Naturvårdsverket i ett program som kalla Klimatklivet. Bidraget kommer att användas till att dels kunna öka användandet av elbilar i den egna verksamheten och dels för att möjliggöra för medborgare och besökare att kunna ladda sina elbilar vid publika laddstationer. De kommunala publika laddstationerna kommer att uppföras på Sveaplan, parkeringen vid Svartbäcksmåla, Simhallen och Ishallen.

/ Fredrik Härnby, miljöhandläggare