Säkerhetsväg uppförs på Victoriavallens IP

 

Under de senaste veckorna har det varit full aktivitet på Victoriaområdets IP.
Det som pågår är uppförandet av en säkerhetsväg genom området för att öka säkerheten för både personal och besökare av området. Det är en hel del trafik som dagligen passerar genom området och med den nya vägen kommer, framför allt passagen vid Liljas Arena och fotbollsplanen att bli trygg och säker.

//Sport & fritid

 

Städning i kristider

Nu i dessa kristider när det krävs att vi håller extra rent för att minska smittspridning måste vi alla hjälpas åt. Här städar Benny på Mark och Service sitt eget kontor. Alla har även fått möjlighet att anmäla sig till frivillig kristjänst för att få andra arbetsuppgifter och rycka in där det behövs.

#tillsammansmotcorona

Avverkning Högaberg och Pukeberg

Med sorg i hjärtat måste vi tyvärr meddela att torkan sommaren 2018 fortsätter att sätta sina spår i kommunens skogar. Torkan i kombination med barkborrar medför nu att i princip alla granarna på Högaberg i Pukeberg, bort mot Hagnebo, är döda eller döende. Det innebär att kommunen så snart det går kommer att avverka dessa granar. Eftersom det är många granar och stora ytor, kommer det att påverka de omkringboende, framför allt genom upplag och lastbilstransporter av virke. Hur de ska gå till kommer att planläggas nästa vecka. På sikt, med tanke på klimatförändringarna, är det troligt att vi kommer att ersätta dessa granarna med tall- och lövskog.

/Stefan Björn, Kommunekolog

Utegymmet i Orrefors

Fredagen den 20 mars skedde slutbesiktning av utegymmet i Orrefors, med gott resultat. Invigningen av gymmet kommer att ske längre fram under våren.
Men redan nu är är alla, stora som små, hjärtligt välkomna att träna i denna fina utomhusmiljö!

Ett besök i utegymmet kanske kan vara helgens utflyktstips!?

 

Vid varje redskap finns instruktioner om hur du använder dem.
Tillsyn av utegymmet kommer att ske kontinuerligt av Orrefors samhällsförening.

 

//Sport och fritid

 

Kalkning av sjöar och vattendrag

Fredag den 13:e mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter.

Optimix, granulerad kalk, sprids med helikopter av Laroy flyg AB. De sjöar som berörs denna vår är följande: Boasjö 15 ton, Stensjön (snärjebäcken) 22 ton och Skärsjön 12 ton. Kalkningen beräknas vara färdig senast söndag den 15:e mars.

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare

Upprustning av Orrefors vandringsled

Kommunen har köpt in mark intill Orrefors samhälle och har nu planer på att skapa ett friluftsområde där. Första steget kommer att innebära en upprustning och nysträckning av vandringslederna kring Vapenbäcksån och Orranäsasjön.

Arbetet kommer att starta under våren 2020.

Till att börja med kommer gamla spänger, bänkar, grillplatser, vindskydd med mera att plockas bort för att i nästa steg bygga upp nya säkra anordningar. Vi hoppas att ni visar förståelse under arbetets genomförande. Arbetet kommer förmodligen att pågå under hela 2020.

/Linda Olsson, Naturenheten