Informationsmöte Alsterbro glasbruk

 

SGU (Sveriges geologiska undersökning)  har nyligen, med hjälp av upphandlad miljökonsult, slutfört ett omfattande utredningsarbete av föroreningssituationen vid glasbruket i Alsterbro.

Välkomna att delta vid ett informationsmöte där representanter från SGU, Länsstyrelsen, Nybro kommun och den miljökonsult som genomfört arbetet kommer att närvara. Vi kommer att berätta om våra roller och om resultaten från de genomförda undersökningarna och de närmaste framtidsplanerna.

Informationsmötet kommer att äga rum 4 december i Folkets Hus i Alsterbro (Parkvägen 11, Alsterbro). Vi börjar kl. 18.00 och räknar med att vara färdiga senast kl. 20.00. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg. Ingen föranmälan krävs.

Välkomna !

 

/Malin Ekstedt, exploateringschef

Ovanlig fågel utanför fönstret

I fredags fick vi närkontakt med den vackra fågeln tallbit i rönnarna utanför kommunhuset Balder.

Tallbiten är vår största finkfågel och häckar i gamla barrskogar i nordligaste Sverige. Vissa år, efter en lyckad häckningssäsong och då maten tryter i de nordliga skogarna drar stora delar av beståndet söderut och då kan man se den även i södra Sverige. Oftast ser man dem i rönnar där de tar för sig av bären. Fågelfängare (de som levde på att fånga småfåglar och sälja dem) kallade förr tallbiten för ”dumsnut” på grund av artens oräddhet. Man kan ofta stå endast några meter från dem utan att de bryr sig!

/Olof Persson, Skog- och markförvaltare

Besök av Smålandsidrotten

I veckan har samhällsbyggnadsnämnden haft besök av Smålandsidrotten.
Tjänstemän från sport och fritid, förvaltningschef, politiker och representanter från Smålandsidrotten samtalade om och kring idrotten i Nybro kommun. Hur ser läget ut idag och hur ska vi tänka och planera för ett hållbart och livslångt idrottande i vår kommun.
Att träffas och diskutera dessa frågor är otroligt givande och viktigt för kommunens arbete med att främja idrotten och det starka föreningsliv som finns i kommunen.

Klicka gärna på bilden nedan för att se en större bild och läs kommunfaktan.

 

//Jenni R Jonasson, Sport och fritid

På egna ben

På egna ben, utmaningen som flera klasser i Nybro kommun deltagit i, och som handlar om att ta sig till skolan genom att gå cykla eller åka kollektiv är nu avslutad.
Utmaningen som var uppbyggd som en poängjakt vanns av klass 6D Lindsdalsskolorna med 1943 poäng.
Bästa klass från Nybro kommun var klass 5 B Hanemålaskolan som kom på plats 7 med 1900 poäng.
Grattis!
Totalt i Kalmar län deltog 150 klasser, 3355 elever och 20,5 ton CO2 sparades, i stället för om dessa barn hade blivit skjutsade till skolan.

/Erika Gülich

 

Utegym i Orrefors

Torsdagen den 23 oktober gick startskottet för uppförandet av utegymmet i Orrefors. Startmöte hölls i Orrefors på den plats vid dammen där gymmet ska anläggas och stå klart för att börja användas innan jul i år.

Gymmet kommer att innehålla åtta träningsredskap tillverkade i  miljövänligt lärkträ. Det kommer att finnas belysning vid gymmet (kommer dock inte i bruk förrns våren 2020), bänkar för vila och återhämtning samt att grusvägen ner från Frösekevägen fram till själva platsen för gymmet ska rustas upp och belysas.
I anslutning till utegymmet kommer också en yta att förberedas för boulebana. Denna yta kommer sedan att färdigställas av det lokala föreningslivet i Orrefors.

Utegymmet i Orrefors är det första av två som är planerade att anläggas i orterna utanför Nybro stad, inom sport- och fritidsprogrammet Nybro kommun 2019-2023. Under våren 2020 kommer utegym att uppföras i Alsterbro.

//Jenni R Jonasson, sport och fritid