Orsak till bristande badvattenkvalité i Linnéasjön nu utredd!

I drygt 35 år har den komplexa frågan om Linnéasjöns stundtals bristande badvattenkvalité undersökts och utretts i omgångar.

2012 fick Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda orsaker till varför badvattenkvalitén i Linnéasjön ibland försämras. I samarbete med Livsmedelsverket samt FOI (Försvarets forskningsinstitut) har flera provtagningar och undersökningar gjorts, med fokus på att försöka identifiera källan, eller källorna, till det som stundtals förorenar vattnet. I början av maj presenterades en rapport där orsakerna till den stundtals bristande vattenkvalitén äntligen kunde påvisas.

Genom att undersöka halter av olika bakterier (bl.a. E. coli)  och användning av DNA-teknik så visar rapporten att källan till den stundtals försämrade badvattenkvalitén i Linnéasjön orsakas av avloppsvatten och vildfågel. Hur fördelningen mellan dessa ser ut vet vi inte i dagsläget.

Observera att provtagningarna skedde vid tidpunkter där vi förväntade oss att vattnet kunde vara förorenat, vilket var efter kraftiga regn. Inga av badvattenprovtagningarna, som görs varje sommar under badsäsongen, har under 2015-2016 påvisat otjänligt badvatten.

Med resultatet som grund kan kommunen nu arbeta vidare med att ta fram relevanta åtgärder och en handlingsplan för att Linneasjöns badvattenkvalitet ska förbättras.

/Frida Johansson, markförvaltare