Olovliga anläggningar på kommunal mark – vad gäller?

Det finns många exempel på när kommunal mark som är till för alla privatiseras. Det kanske genom att fastighetsägare utökar sina tomter och sätter upp staket, buskar, odlar eller klipper gräset som en privat gräsmatta. Det kan också vara genom att privatpersoner parkerar fordon som bilar, båtar, släpvagnar med mera på kommunal mark, eller att man anlägger vedskjul, komposter och liknande. Vad gäller? Läs mer på Nybro kommuns hemsida.

/Planeringsverksamheten