Offentliga måltider för ett hållbart och jämlikt samhälle

https://youtu.be/Xbivmn1e7dU

Med denna filmen inleddes Måltidsdagarna i Stockholm 13-14 november 2017, en konferens anordnad av Kompetenscentrum för offentliga måltider inom vård, skola och omsorg vid Livsmedelsverket.

Nybro kommun deltog med en måltidschef och tre enhetschefer.

Dag 1 hölls en branschmässa där vi kunde träffa företrädare för måltidsverksamheter från olika kommuner, landsting och regioner bl.a.

  • Göteborgs stad – Lärande hållbara måltider & Grön, skön och jämlik stad
  • Kungälvs kommun – Salladskonst och kreativt skapande i förskoleköket
  • Region Västmanland – Framtidens patientmat, flexibel patientmat och offentliga måltider i hemmamiljö

Dag 2 utgick från FN-s globala mål för hållbar utveckling (Bild 1)

Vi välkomnades av Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström som talade om Hållbara och jämlika måltider (Bild 2)

Sedan följde föreläsningar och seminarium om bl.a.

  • Aktuellt från Livsmedelsverket – Anna-Karin Lindroos, Anna-Karin Quetel, Annelie Lundin Zumpe, Christina Lantz, Emma  Halldin Ankarberg, Eva Sundberg, Ulrika Brunn, Ylva Sjögren Bolin (Bild 3-4)
  • Giftfri förskola = plastfri förskola? – Emma Halldin Ankarberg , toxikolog Livsmedelsverket (Bild 5-7 )
  • Offentliga måltiders roll i livsmedelstrategin – Elisabeth Backteman, statssekreterare Näringsdepartementet (Bild 8)
  • Offentliga måltider som spjutspets för ett hållbart och jämlikt samhälle – Paul Svensson, krögare och inspiratör & Ida Texell, ledamot i regeringens Agenda 2030-delegation och räddningschef på Brandkåren Attunda (Bild 9)