Nybro lyfts fram som gott exempel

Vi som jobbar mest med eller är ansvariga för kommunens kartprogram Geosecma befinner oss just nu i Malmö på en konferens kring detta. Under konferensen visar S-Group solutions som vi köper programmet av upp Nybro kommun som ett gott exempel för digitalisering av detaljplaner.

Planenheten i Nybro har jobbat med att digitalisera detaljplaner under flera år för att underlätta arbetet internt samt i förlängningen vara ett verktyg som medborgare och exploatörer kan dra nytta av.

/Sofia Ljungquist, Planarkitekt