Ny säker gångbro över Ljungbyån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är den nya gångbron över Ljungbyån i Gangsmad, Flerohopp slutbesiktigad och klar att använda. Bron finns på Dackeleden, som sträcker sig från Aboda klint i norr till Mosjön i söder och är en 84 km lång vandringsled.
Den gamla bron gick sönder vid islossningen. Men nu är det åter säkert att vandra över Ljungbyån.
Ett bra samarbete mellan kommunen, entreprenören och markägarna gjorde att bron snabbt kom på plats när beställningen var genomförd och det fortfarande var låga flöden i ån.

//Linda Olsson, naturvårdshandläggare