Nu är det mossornas tur!

I dagarna tre inventerar Henrik Weibull mossfloran i våra kommunala naturreservat som en del i Nybro kommuns LONA-projekt ”Inventering av mossor, lavar & svampar”. Vikroken, Bjällingsmåla och Svartbäcksmåla kommer att få störst uppmärksamhet. Mossfloran är väldigt dåligt känd i sydöstra Småland och det finns goda chanser att han gör intressanta fynd.
Den torra sommaren har dock ställt till det för många mossor eftersom de flesta gillar fukt och skugga. När Henrik inventerar koncentrerar han sig på vissa intressanta miljöer där man kan tänka sig att mossorna trivs, exempelvis stränder och bäckfåror, mark där jorden har rörts om, på gamla träd och på död ved (gärna i vatten eller fuktig skog). Resultatet av inventeringarna presenteras senare i vinter då det förs samman med de svamp- och lavinventeringar som gjorts under 2017 och 2018.

/Olof Persson, Naturvårdshandläggare

Henrik Weibull undersöker stranden vid den torra S:t Sigfridsån, Svartbäcksmåla
Liten Räffelmossa är en vacker sak, bara man kommer nära nog.