Några tomter kvar i Hanemåla

Det finns fortfarande några tomter kvar på Såvägen i östra Hanemåla. Det är stort intresse för området och nya förfrågningar kommer varje vecka. Under hösten kommer vi även att börja arbeta med att iordningställa det nya området, kvarteret Flundran, på andra sidan Hanes väg.

/Emma Tillback, Exploateringssamordnare