Motionsspåret i Alsterbro återställt

Efter vinterns avverkningar av barkborreträd var stora delar av Alsterbro motionsspår sönderkört och gick inte att använda. Nu är det däremot iordningställt med stenmjöl på hela den 2 km långa sträckan.

Välkomna!

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare