Miljö- och geotekniska markundersökningar

Under de kommande veckorna genomför kommunen flertalet miljö- och geotekniska markundersökningar runt om i Nybro stad med syftet att utreda möjligheterna för kommande bebyggelse. Först ut var området söder om Nybro station där provtagning genomfördes under vecka 44. Idag är det dags för undersökning av området kring Jutegården.

Hör gärna av er till kommunens planenhet för mer information om utredningarna.

/ Unni Karlsson, Planarkitekt