Lökplantering i Badhusparken

Nu jobbar vi för fullt med att plantera vårlökarna! Till våren blir det fint i Badhusparken när alla dessa blommor slår ut!

/Leif Karlsson, Enhetschef Mark & Service