Ljusare tillvaro i Rismåla

För att på sikt få en ljusare skog och öka andelen lövskog i Rismåla naturreservat, kommer Nybro kommun de närmaste veckorna att avverka en del tallar och granar i området öster om Rismåla göl. När du vandrar på stigar i detta området, se då till att inte gå för nära maskiner som arbetar.

/Stefan Björn, Kommunekolog