Kompetenscenter Pukeberg

Inom Pukebergsområdet finns många idéer om hur området, och kommunen, kan utvecklas.  Inom projektet Kompetenscenter Pukeberg jobbar ett flertal aktörer inom kommunen och regionen med att utveckla en plats där kunskap om design och innovationer möter näringslivets behov, och tillsammans kan utvecklas.