Kommunen minskar sina utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel. Detta har medfört att kommunen har minskat sina utsläpp av koldioxid, CO2. Sedan maj i år har utsläppen från arbetsmaskiner och lastbilar minskat med 87 %, vilket motsvarar ett årligt utsläpp av 100 dieselbilar.

HVO är en syntetisk diesel som är helt förnybar och som tillverkas av restprodukter från matindustrin.

Nybro kommun antog en strategi, Klimatsmarta Nybro, i januari i år med mål och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Att byta ut diesel mot förnybart bränsle är ett led i detta arbete.

Här kan du läsa mer om klimatstrategin och åtgärderna i handlingsplanen:

Klimatsmarta Nybro

/Erika Gülich
Energi- och klimatsamordnare