Kommunalt VA förebereds

Nu förbereds det för inkoppling av kommunalt vatten och avlopp längs Resebovägen. Anslutningen kommer att ske till våren.

/Åke Abelsson, Arbetsledare Mark och Service