Klimatklivet

Den första juni fick Nybro Elnät, som tillsammans med Nybro kommun sökt bidrag för klimatinvesteringar, 200 000 kr i bidrag för utbyggnad av laddinfrastruktur. Pengarna delas ut av Naturvårdsverket i ett program som kalla Klimatklivet. Bidraget kommer att användas till att dels kunna öka användandet av elbilar i den egna verksamheten och dels för att möjliggöra för medborgare och besökare att kunna ladda sina elbilar vid publika laddstationer. De kommunala publika laddstationerna kommer att uppföras på Sveaplan, parkeringen vid Svartbäcksmåla, Simhallen och Ishallen.

/ Fredrik Härnby, miljöhandläggare