Kalkning av sjöar i Nybro kommun

I helgen kalkades flera sjöar i Nybro kommun med helikopter. Denna kalkning sker varje år, vår och höst.

Följande sjöar kalkas med helikopter under våren:

Boasjö, Stensjön (Alsterån), Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen, Gummegöl, Hummelsgölarna, Örsjö göl, Stensjön (Snärjebäcken), Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl, Skärsjön.

Till hösten kalkas återigen följande sjöar:

Tämmen, Stensjön (Snärjebäcken), Örsjö göl.

 

/Per Ahlgren, naturvårdshandläggare