Kalkning av sjöar börjar på lördag

På lördag den 16:e mars inleds vårens kalkningen av Nybro kommuns sjöar med helikopter, om vädret tillåter. Kalkningen utförs för att upprätthålla de biologiska värdena i sjöar och vattendrag i respektive avrinningsområde som påverkas av det sura nedfallet. Det sura nedfallet har nästan helt upphört från luften, men ligger lagrat i marken och lakar fortfarande ur vid t ex skogsåtgärder/avverkningar och tillförs våra vattendrag. Det minskande sura nedfallet gör att den totala kalkmängden som sprids succesivt minskar från år till år.

Följande sjöar kalkas i vår:

Alsteråns avrinningsområde: Boasjö, Stensjön, Grytsjön, Möcklasjö, Tämmen

Hagbyån: Örsjö göl,

Snärjebäcken: Stensjön

Halltorpsån: Mosjön, Klenemåla göl, Bråtgöl

Lyckebyån: Skärsjön

/Per Ahlgren, Naturvårdshandläggare