Inmätning med drönare

Projekteringen av det kommande större arbetet med gång- och cykelväg längs med Norra Esplanaden vidare uppför Flyebovägen fram till den befintliga GC-vägen vid Vattugatan och en ny bro över Bolanders bäck vid Norra Esplanaden är i full gång.

Idag hade turen kommit för inmätning av befintliga höjder längs gatorna och bron. På plats var Cedric från Skymap Innovation AB som med hjälp av bland annat drönare utförde detaljerade mätningar av området. Själva mätningen med drönaren som skedde längs en sträcka av 900 meter tog endast ca 20 minuter. Med hjälp av mätresultaten kommer sedan en detaljerad 3D-modell av området tas fram.

/Morgan Olsson, Trafikingenjör